Nincs megjeleníthető tartalom

Továbblépésével Ön tudomásul veszi az Adatvédelmi szabályzatot! Az oldal sütiket használ a működés elősegítése érdekében!

Bakonygyirót
Község Önkormányzatának Weboldala

Védőnői állás Bakonyszentlászló

Közszolgálati hír

Cím

Bakonyszentlászló Község Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet védőnő munkakör betöltésére.

Bakonyszentlászló Község Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi )(XXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet védőnő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű — 2 év — közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 8431.- Bakonyszentlászló, László király utca 12. 


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendeletbe meghatározott feladatok és a 26/1997. (X. 03.) NM rendelet szerinti iskolavédőnői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Főiskola, védőnő, B kategóriás jogosítvány, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • személyes adatokat tartalmazó, részletes fényképpel ellátott szakmai önéletrajz • végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolata • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány • működési nyilvántartási kártya és MESZK tagsági kártya másolata • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. október 10. napjától tölthető be

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 03.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Soós Zoltán polgármester nyújt, a 06-20/2451979-es telefonszámon. 


A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak Bakonyszentlászló Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8431 Bakonyszentlászló, Vak Bottyán utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Bló/926/2021., valamint a munkakör megnevezését: védőnő.

Személyesen: Molnárné Szücs Bernadett jegyző, 8431 Bakonyszentlászló, Vak Bottyán utca 1

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 04.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Bakonyszentlászló hirdetőtáblái, Közös Hivatalhoz tartozó települések hirdetőtáblái, 2021. szeptember 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A közalkalmazotti jogviszony 3 hónapos próbaidővel létesíthető. Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázati felhívást indoklás nélkül visszavonja, a pályázati eljárást megszüntesse, eredménytelenné nyilvánítsa.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. szeptember 18.

A pályázat kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.