Nincs megjeleníthető tartalom

A böngészési élmény fokozása, valamint a forgalom elemzése érdekében sütiket (cookie) használunk.
A tájékoztatót ide kattintva elérheti: Adatkezelési tájékoztató

Bakonygyirót
Község Önkormányzatának Weboldala

Általános iskolai beiratkozás

Közszolgálati hír

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozás ideje: 2024. április 18-19.

Győri Tankerületi Központ Iktatószám: TK/074/ 00864-1/2024 KÖZLEMÉNY

Az általános iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről a Győri Tankerületi Központ illetékességi területén.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése szerint a tanköteles tanulókat az iskola első évfolyamára jogszabályban meghatározott időszakban kell beíratni. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése alapján, a 2023/2024. tanév rendjéről szóló 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet 7. §-nak megfelelően az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről a Győri Tankerületi Központ a jelen közleményben tájékoztatja az érintetteket.

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozás ideje: 2024. április 18-19.

A tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A beiratkozással kapcsolatos döntés: a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 23. § (3) bekezdése alapján az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről tanulói jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A kérelemnek helyt adó döntést az iskola igazgatója írásban közli a szülővel. Az iskola igazgatója tanuló felvételének megtagadásáról határozat formájában dönt, melyet szintén írásban közöl a szülővel.

A jogorvoslati eljárás: az Nkt. 37. § (2) bekezdés szerint az iskola döntése ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt naptári napon belül a tanuló érdekében jogorvoslati eljárást indíthat. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 83. § (5) bekezdés alapján a jogorvoslati eljárásban a kiskorú tanulót szülője képviseli.

Az Nkt. 37. § (3) bekezdés a-b) pontjai alapján a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést a tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatban jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással benyújtott jogorvoslati kérelmek tekintetében.

Győr, 2024. március 12.

 

dr. Nagy Adél

tankerületi igazgató

 

 

Cím: 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17. Telefon: 06-96/795-234 E-mail: [email protected]

 

Borítóképünk illusztráció!