Nincs megjeleníthető tartalom

Továbblépésével Ön tudomásul veszi az Adatvédelmi szabályzatot! Az oldal sütiket használ a működés elősegítése érdekében!

Bakonygyirót
Község Önkormányzatának Weboldala

Igazgatási ügyintéző munkakör, Bakonyszentlászló

Populáris hír

Cím

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 8431 Bakonyszentlászló Közös Önkormányzati Hivatal, Vak Bottyán utca 1.

Bakonyszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozott közszolgálati jogviszony (előre láthatólag 3 év)

 Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 8431 Bakonyszentlászló Közös Önkormányzati Hivatal, Vak Bottyán utca 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet II. besorolási osztály

11. pont munkaügyi

14. pont hatósági

25. pont anyakönyvi

27. pont igazgatási feladatkörök

Ellátandó feladatok: A hivatalban, önkormányzatnál, intézményben és közfoglalkoztatásban dolgozók munkaügyeinek intézése, honvédelmi és védelmi ügyek, katasztrófa védelem, népszavazással, népességnyilvántartással, választással, népszámlálással összefüggő igazgatási ügyek intézése, jegyző munkájának segítése a képviselő-testületi ülések előkészítésében, végrehajtásában, képviselő-testületi ülésekről jegyzőkönyv készítés, egyes hatósági feladatok ellátása, statisztikai adatszolgáltatás a munkakörhöz kapcsolódóan, hatósági bizonyítványok készítése. Anyakönyvi feladatok ellátása.

 A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Általános igazgatási feladatok ellátása.

 Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, középiskola/gimnázium, közgazdasági szakképesítés; közgazdasági szakközépiskolai általános ügyintéző titkár szakképesítés; középiskolai végzettség és OKJ szerint: valamely középfokú (ügyintézői szintű) pénzügyi-számviteli, általános gazdasági és statisztikai ügyintéző, igazgatási ügyintéző, ügykezelő, irodavezető, nyilvántartási és okmányügyintéző, jogi asszisztens, ügyvitelszervezői és rendszerszervezői szakképesítés,

Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Anyakönyvi szakvizsga. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 45/2012. (III.20.) Kormányrendelet  1. melléklete alapján készített szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány iskolai és szakképesítést igazoló dokumentumok fénymásolata, nyilatkozat, hogy az elbírálásban résztvevők megismerhetik a pályázati anyagot, nyilatkozat a vagyonnyilatkozati kötelezettség teljesítésének vállalásáról.

 A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör 2022. január 02. napjától betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 19. (péntek 12 óra).

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnárné Szücs Bernadett jegyző nyújt, a 06-20-577-9414 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Bakonyszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8431 Bakonyszentlászló, Vak Bottyán utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: B16/1099/2021., valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.

• Személyesen: Molnárné Szücs Bernadett jegyző, Győr-Moson-Sopron megye, 8431 Bakonyszentlászló, Vak Bottyán utca 1.

 A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A kiírásnak megfelelően benyújtott pályázatokat a jegyző bírálja el. Az elbírálásról a pályázók tájékoztatást kapnak. A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítás jogát a pályázat kiírója fenntartja. A jogviszony 6 hónapos próbaidővel jön létre.

A pályázat elbírálásának határideje: Legkésőbb 2021. november 29. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közös hivatalhoz tartozó települések hirdetőtáblái, Bakonyszentlászló község honlapja.